Banner

1

Anonim Sirket Olagan Genel Kurul

1) Dilekçe

2) Çagrili genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem karari (1 adet fotokopi)

3) Noter tasdikli Genel Kurul Toplanti Tutanagi (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

4) Hazir Bulunanlar (Hazirun) Listesi (1 adet asil)

5) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (Bakanlik temsilcisi bulundurma zorunlulugu olan toplantilarda) (1 adet asil)

6) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

7) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise görev taksimi ve sirketin temsilinin ne sekilde olacagina dair Noter Onayli Yönetim Kurulu Görev Dagilimi ve Temsil Karari (1 adet asil – 1 adet fotokopi)

8) Temsil ve Ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Sicili Müdürlügünde düzenlenmis ünvan altinda imza beyannamesi (1 adet asil). (Beyannameyi size yakin yerdeki Ticaret Sicili Müdürlügünde Mersis Talep numarasini ibraz ederek çikartabilirsiniz.)

9) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine iliskin yazili beyanlari. (TSY Madde 69 / h)

10) Görüsüldü ise Genel Kurulunun Çalisma Esas ve Usulleri Hakkinda Iç Yönerge (1 adet asil)

Notlar:

a) Bakanlik temsilcisinin katilmadigi genel kurullarda, sirketin ortaklik durumunun kontrol edilebilmesi için PAY DEFTERININ Müdürlügümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

b) Görev Dagilimi kararinda yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaralari (yabanci uyruklularin vergi numaralari) belirtilmelidir.

c) Yabanci uyruklu yönetim kurulu üyelerinin noter onayli pasaport sureti ile ikameti Türkiyede olan yabanci uyruklu için Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asil) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi (1 adet asil) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

ç) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarinda yetkililerin adlari kisaltilmadan yazilmalidir.

d) Tüzel kisi ortagin yönetim kuruluna seçilmesi halinde; tüzel kisi adina imza atacak, tüzel kisi tarafindan belirlenen gerçek kisinin adi, soyadi, yerlesim yeri ve vatandasligina dair noter onayli tüzel kisinin yetkili organ karari.

Yönetim kurulunun alacagi görev dagilimi kararinda asagidaki ibarelerin yer almasi gerekmektedir.

"-Yönetim kurulu baskanligina/baskan vekilligine/üyeligine ……...………………... SIRKETI seçilmistir.

-Yönetim kuruluna seçilen …………………………………..…………… SIRKETI tarafindan, gerçek kisi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik nolu, ………………… ………………… belirlenmistir.";

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.