Banner

Tasfiye Sonu Kapanis

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafindan imzalanmali)

2) Genel kurul toptanti tutanagi noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 asil - 1 fotokopi)

3) Genel kurula üyelerin davet edildigi elden teblig tutanagi, posta ile yapilan teblig, gazete ilani vs.

4) Hazir Bulunanlar (Hazirun) listesi ( 1 asil)

5) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (1 asil)

6) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Karari (1 fotokopi)

7) Görüsülmesi halinde olagan yillik Bilanço ve bilanço için damga pulu makbuzu (1 asil)

8) Genel kurul tarafindan onaylanmis son ve kesin bilanço (Tasfiye Memurlari bilançonun altina SIrketin borcu, alacagi ve devam eden davasi yoktur ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adina toplanti baskanligii imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alinan damga vergisi makbuzu aliniz.

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayimlanan ilanlardan, 3. ilanin üzerinden kooperatif sözlesmesinde yazan tasfiye süreci (1 yil veya 6 ay) beklenerek fesih karari alinabilir.