Banner

Anonim Sirket Tasfiyeden Dönüs

Ticaret Sicili Yönetmeligi (Madde 88):

Genel Kurul. TTK nin 548 inci maddesi uyarinca tasfiyeden dönmeye karar verebilir. Bu durumda tasfiye memurlari asagidaki belgeler ile tescil isteminde bulunurlar.

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe ( Tasfiye memurlarinca imzalanir)

2) Noter onayli Genel Kurul Toplanti Tutanagi (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

3) Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil)

4) Çagrili genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Karari ( 1 adet fotokopi)

5) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Sirket malvarliginin pay sahipleri arasinda dagitimina henüz baslanmadigina dair tasfiye memurlari tarafindan hazirlanan rapor (TTK 548/3)

7) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (Bakanlik temsilcisi bulundurma zorunlulugu olan toplantilarda) (1 asil)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.