Banner

Gerçek Kisi (Sahis) Yeni Kayit

 

 

GEREKLI EVRAKLAR

1) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

2) Ticaret Sicili Müdürlügü tarafindan düzenlenmis ünvan altinda imza beyannamesi (1 asil- 1 fotokopi). (Beyannameyi size yakin yerdeki Ticaret Sicili Müdürlügünde Mersis Talep numarasini ibraz ederek çikartabilirsiniz.)

3) fotograf (2 adet)

4) Vergi Dairesinden GERÇEK KISILER IÇIN MüKELLEF GÖRüNTüLEME belgesi (1 asil - 1 fotokopi)

(Not: Maliye Bakanligi Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediginden talep edilmektedir.)

5) Hakiki Sahis Kayit Beyannamesi (Odaya kayit için) veya Eczacilar odasina kaydi olan Eczacilarin; Eczacilar odasindan aldiklari kayit belgesi aslini sicil müdürlügümüze ibraz etmeleri gerekir.

 

NOTLAR

a) https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.

b) Gerçek kisi firmalarin kuruluslarinda 100.000,00 Türk Lirasi ve üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamin tespitine iliskin SMMM / YMM Raporu ve faaliyet belgesi

c) Müdürlügümüzce BILANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kisilerin kayitlari yapilmaktadir. Kontrol için yevmiye defteri önyüz fotokopisini ibraz ediniz.

d) Gerçek kisi yabanci uyruklu ise:

-Varsa Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asil) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi(1 adet asil); adresi yurtdisinda ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmis noter onayli pasaport sureti (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

- Fotografi (2 adet)