Banner

Tasfiyeden Dönüs

Ticaret Sicili Yönetmeligi (Madde 104): Anonim sirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine iliskin yönetmeligin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited sirketlere de uygulanir.

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onayli Genel Kurul Toplanti Tutanagi (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

3) Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil)

4) Çagrili genel kurullarda Gündem Karari (1 adet fotokopi)

5) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Sirket malvarliginin ortaklar arasinda dagitimina henüz baslanmadigina dair tasfiye memurlari tarafindan hazirlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.