Banner

Tasfiye Sonu Kapanis

Ticaret Sicili Yönetmeligi (Madde 104- Madde 86/2):

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe (Tasfiye memuru tarafindan imzalanmali)

2) Noter onayli Genel Kurul Toplanti Tutanagi (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

3) Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil)

4) Çagrili genel kurullarda Gündem Karari (1 adet fotokopi)

5) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

6) Genel kurul tarafindan onaylanmis son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun altina SIrketin borcu, alacagi ve devam eden davasi yoktur ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adina toplanti baskani imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alinan damga vergisi makbuzu aliniz.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.

NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayimlanan ilanlardan, 3. ilanin üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren sirketler için 1 yili, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren sirketler için 6 ayi tamamladiktan sonra fesih karari alinabilir.