Banner

Değerli Personelimiz;

Odamız Yönetimi, en önemli kaynağımızın insan kaynağı olduğu bilinciyle, motivasyonu ve verimliliği yüksek çalışanlara sahip olmayı hedefler ve çalışanları arasında ayrımcılık yapmaz ya da ayrıcalık tanımaz.  Bütün çalışanlar eşitlik ilkesi içinde değerlendirilir.

Her 4 yılda bir yapılan seçimlerle değişen meslek komiteleri, yönetim kurulları ve meclisi ile yöneticiler değişse de personellerimiz odanın yapılanması içinde aslında en önemli görev ve başarının mimarıdır. Hizmet kalitemizin artmasında göstermiş olduğunuz / göstereceğiniz ilgi ve emek için minnettarız.

Bu Organizasyon El Kitabı Malatya TSO’da görev yapan personelin yetki ve sorumluluklarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır ve tüm çalışanları kapsar.

Çalışma hayatınızın her zaman yükselen bir şekilde yürümesini temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Personel El Kitabı

Organizasyon

DOKÜMAN LİSTESİ