Banner

Ana Sözlesme Tadili

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Ana sözlesme Tadil Metni ( 1 adet asil - 1 adet fotokopi)

3) Ana sözlesme tadiline ait bakanlik izin yazisi ( 1 adet asil)

4) Genel kurul toplanti tutanagi noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 asil - 1 fotokopi)

5) Genel kurula üyelerin davet edildigi elden teblig tutanagi, posta ile yapilan teblig, gazete ilani vs.

6) Hazir Bulunanlar Listesi ( 1 adet asil)

7) Bakanlik temsilcisi atama yazisi ( 1 adet asil)

8) Yönetim Kurulu tarafindan imzalanmis gündem karari (1 adet fotokopi)

9) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzaminin ne sekilde olacagina dair yönetim kurulu karari- Örnek karar ekli (1 adet asil -1 adet fotokopi)

10) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altinda noterce düzenlenmis Imza beyannameleri (1 adet asil)