Banner

Anonim Sirket Tasfiye Sonu Kapanis

Ticaret Sicili Yönetmeligi (Madde 88):

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafindan imzalanmali)

2) Noter Onayli Genel Kurul Toplanti Tutanagi (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 asil - 1 fotokopi)

3) Hazir Bulunanlar Listesi1 asil)

4) Çagrili genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Karari ( 1 fotokopi)

5) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (Bakanlik temsilcisi bulundurma zorunlulugu olan toplantilarda) (1 asil)

6) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

7) Genel kurul tarafindan onaylanmis son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun altina SIrketin borcu, alacagi ve devam eden davasi yoktur ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adina toplanti baskani imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alinan damga vergisi makbuzu aliniz.

NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayimlanan ilanlardan, 3. ilanin üzerinden 6 ayi tamamladiktan sonra fesih karari alinabilir.

NOT-2: Tasfiyeye sürecinde yapilan ilanlar ve çagrilara ragmen ulasilamayan ortaklar ve alacaklilar olursa alacak ve haklarinin ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazirlanan Alacaklilar listesinin sicil müdürlügüne ibrazi gerekir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.