Banner

Olagan Genel Kurul

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Genel kurul toplanti tutanagi noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 asil - 1 fotokopi)

3) Genel kurula üyelerin davet edildigi elden teblig tutanagi, posta ile yapilan teblig, gazete ilani vs.

4) Hazir Bulunanlar listesi ( 1 asil)

5) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (1 asil)

6) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzaminin ne sekilde olacagina dair Yönetim Kurulu Görev Dagilimi ve Temsil Karari. Bu Karar Ticaret Sicili Müdürlügünce tasdik edilecektir. (1 asil)

7) Temsil ve Ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin unvan altinda imza beyannameleri (1 asil). (Beyannameyi size yakin yerdeki Ticaret Sicili Müdürlügünde Mersis Talep numarasini ibraz ederek çikartabilirsiniz.)

8) Yönetim Kurulu tarafindan hazirlanmis ve imzalanmis gündem karari (1 adet fotokopi)

9) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin bu g