Banner

Sube Adres Degisikligi

GEREKLI EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Yeni adresi gösterir Taahhütname

3) Noter onayli Genel Kurul Toplanti Tutanagi (1 asil – 1 fotokopi)

4) Hazir Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Karari alindi ise -1 adet asil)

5) Çagrili genel kurullarda Gündem Karari (Genel Kurul Karari alindi ise - 1 adet fotokopi)

6) Çagrili genel kurullarda gündemin yayimlandigi sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Genel Kurul Karari alindi ise )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.