Banner

Gerçek Kisi (Sahis) Degisiklik Islemleri

 

 

A) DEGISIKLIK ISLEMLERI( adres, is konusu, unvan, sermaye vb.)

1. Dilekçe
2 Vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1 asil)

NOT-1:Belediyeler tarafindan yapilan numarataj çalismasi nedeniyle adres degisikligi söz konusu ise sirketin ESKI ve YENI ADRESI gösteren ilgili belediye baskanligindan alinacak yazi ve dilekçe ile basvuru yeterlidir. Belediye yazisinda eski adres gösterilmez ise islem yapilamayacaktir.

NOT-2: Sermaye Artisinda SMMM sermaye tespit raporu ile mali müsavir faaliyet belgesi dilekçeye eklenmelidir.


B) SIGORTA ACENTELIGI

1. Dilekçe
2. Acentelik vekaletnamesi (noter onayli - 1 asil 2 fotokopi)


C) SIGORTA ACENTELIGI FESHI

1.Dilekçe
2. Acentelik sözlesmesi fesihnamesi (noter onayli; 1 asil -2 fotokopi)


D) ISIM VEYA SOYISIM DEGISIKLIGI

1.Dilekçe

Degisiklik;
a. Mahkeme kari ile olmussa, degisikligi gösterir kesinlesme serhli mahkeme karari ( mahkeme ya da noter onayli örnegi 1 asil, 1 fotokopi),

b. Evlilik nedeniyle olmussa; Evlilik cüzdaninin noter onayli örnegi veya Nüfus Müdürlügünden onayli vukuatli nüfus kayit örnegi (1 asil)
c. Bosanma nedeniyle olmussa; Bosanmanin kesinlestigi mahkeme karari ile Nüfus Müdürlügünden onayli vukuatli nüfus kayit örnegi (1 er adet asil)

 

E-TICARI ISLETMENIN DEVRI (TSY-133)
1)Ticari isletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarinca bir bütün halinde ve devamliligi saglamak sureti ile devredilebilir
2) Bir ticari isletmenin devrine iliskin devir sözlesmesi yazili sekilde yapilir ve asagidaki hususlar yer alir;
a) Taraflarin adi ve soyadi veya unvani ile tebligat adresi,
b) Ticari isletmenin sözlesme disinda birakilan unsurlari.
c) Ticari isletmenin bir bütün olarak ve devamliligini saglayacak sekilde devredildigine iliskin sarsiz beyan,
ç) Ticari isletmenin satis fiyati ve ödeme sartlari,
3) Ticari isletmenin devri, devir sözlesmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4) Ticari isletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve sartli devirler tescil edilemez

Ticari Isletmenin Devrine Iliskin Islemler (TSY-135/4)
a) Isletmenin bir gerçek kisi tarafindan diger bir gerçek kisiye unvan ile beraber devri halinde, o isletme ve unvana ait kayitlardan yalniz devir sebebiyle degistirilmesi gerekli olanlar degistirilir
b) Isletmenin bir gerçek kisi tarafindan diger bir gerçek kisiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve isletmeye ait bütün kayitlar silinir. Yeni unvan altindaki isletme yeniden tescil islemi yapilir. Isletme tescil edilirken eskisinin devami oldugu, isletmenin eski MERSIS numarasi ve unvani kayitlarda gösterilir.
c) isletmenin bir gerçek kisi tarafindan bit ticaret sirketine devri halinde ise o isletmenin ve unvanin bütün kayitlari silinir ve ticaret sirketinin tabi oldugu hükümler uyarinca bu devir dolayisiyla sirketin sicil kayitlarinda degisiklik yapilmasi gerektigi takdirde sadece o degisiklikler yapilir
ç) Isletmenin sicile kayitli bir isletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kisisi tarafindan devir alinmasi halinde de (b) bendi uygulanir

NOT: Ticari isletmenin devrinde, devredilen isletmenin malvarligina dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayitli bulunan mal ve haklarin devralan adina tescilinin gecikmeksizin yapilmasi amaciyla, müdürlük tarafindan ticari isletmenin devrinin tescili ile es zamanli olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

F) TICARETI TERK

1. Sahis Terkin Dilekçesi (mal beyanli)
2. Dilekçe vergi dairesince onaylanmamissa Vergi dairesinden alinan ticareti terk ettigine dair görüntüleme belgesi ( 1 asil)

* Vefat nedeniyle kapanis talebinde ölüm belgesi, veraset ilami veya vukuatli nüfus kayit örnegi eklenmeli( 1 adet asil veya asli gibidir onayli olmali) dilekçe varislerden biri tarafindan imzalanmalidir.