Banner

Ticaret Sicili Yönetmeligi Madde 111;

GEREKLI EVRAKLAR

1) Sirketin kayitli oldugu sicil müdürlügünden alinacak belgeler;

a) Varsa önceki degisiklikleriyle beraber, sirketin eski merkezinin kayitli oldugu müdürlükçe onayli sirket sözlesmesinin bir örnegi ile bunlarin yayimlandigi Sicili Gazeteleri (1 takim onayli asil – 1 takim fotokopi)

b) Eski merkezde yapilan en son tescilin yayimlandigi sicil gazetesi (1 adet asil-1 adet fotokopi)

c) Eski merkezdeki sicil kaydinin Ticaret Sicili Yönetmeliginin 111 inci maddesine göre düzenlenmis onayli örnegi. (1 adet asil – 1 adet fotokopi)

2) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

3) Hükmi Sahis Kayit Beyannamesi

4) Esas Sözlesmenin merkez maddesinin yeni seklini gösteren toplanti baskanliginca onayli Anonim Sirket Yönetim Kurulu Merkez Nakli Tadil Metni (1 adet asil - 2 adet fotokopi)

5) Merkez degisikliginin kabul edildigi Genel Kurul Toplanti Tutanagi noter tasdikli (1 adet asil - 2 adet fotokopi)

6) Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil)

7) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (Bakanlik temsilcisi bulundurma zorunlulugu olan toplantilarda) (1 asil)

8) Toplanti TTK 416 ya göre yapilmadiysa genel kurula davet (ilanin yayimlandigi Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

9) Yönetim Kurulu Gündem Karari ( 1adet fotokopi)

10) Yönetim Kurulu üyelerinin 2 ser adet fotograflari

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.