Banner

TGerçek Kisi (Sahis) Merkez Nakli

 

Ticaret Sicili Yönetmeligi Madde 111;

GEREKLI EVRAKLAR

1) Merkezinin kayitli oldugu sicil müdürlügünden alinacak belgeler;

a) Merkezde yapilan kurulus ve en son tescilin yayimlandigi sicil gazeteleri ( 1 asil – 1 fotokopi)

b) ski Sicil Müdürlügünce Ticaret Sicili Yönetmeliginin 111 inci maddesine göre düzenlenmis izin yazisi (1 adet asil – 1 adet fotokopi)

2) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

3) Fotograf (2 adet)

4) Vergi Dairesinden GERÇEK KISILER IÇIN MüKELLEF GÖRüNTüLEME belgesi (1 asil - 1 fotokopi)

(Maliye Bakanligi Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilemediginden talep edilmektedir.)

5) Hakiki Sahis Kayit Beyannamesi (Odaya kayit için) veya Eczacilar odasina kaydi olan Eczacilarin; Eczacilar odasindan aldiklari kayit belgesi aslini sicil müdürlügümüze ibraz etmeleri gerekir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.