Banner

Belgeler ve tescil (TSY Madde 115)

(1) Basvurulan müdürlüge asagidaki belgeler verilir:

a- Merkezi Türkiyeye tasinan ticaret sirketinin yabanci memleket kanununa uygun olarak mevcut bulundugunu gösteren ve o ülkenin ticaret sicili tarafindan verilmis olan veya sicil teskilati yok ise yetkili makami tarafindan verilmis olan belge ve Türkçe çevirisi.

b- Merkez degisikliginin kendi hukukuna uygun olduguna iliskin yurtdisindaki yetkili makamdan alinan belge ve Türkçe çevirisi.

c- Merkezi nakledilen ticari isletme ticaret sirketi ise. Türk hukukuna uyarlanmis sirket sözlesmesi ve Türkçe çevirisi.

ç- Merkezini tasiyacak sirketin tescili izne bagli ise, ilgili kurumdan alinan izin yazisi.

d- Merkezin tasinmasina iliskin alinan karar (Kararin Türk konsoloslugundan veya Yabanci Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmasi Sözlesmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onayli Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüge verilmesi zorunludur.

e- TTK 349 Geregi Kurucular tarafindan imzalanmis Kurucular Beyani (1 adet asil), (vekaleten imzalanamaz)

f- Sirket müdürü veya müdürlerinin kimligi, vatandasligi ile yerlesim yerlerini gösterir sekilde sirket unvani altinda düzenlenmis ve noter tarafindan onaylanmis görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asil- 2 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasini notere ibraz etmeniz gerekir.)

g- Nakdi sermayenin 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendigine dair banka mektubu ve dekontu,

g- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fikrasinin (c) bendine göre yapilacak ödemeye dair banka dekontu.

h- Yeni Kayit Talep Dilekçesi

i- Kurulus bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafindan imzalanmalidir - 3 nüsha, yabanci ortaklar ise 4 nüsha)

i- Odaya kayit için Hükmi Sahis Kayit Beyannamesi

j- Yetkililerin 2 ser adet fotograflari

k- Sirketin Potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

(2) Birinci fikranin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayilan belgelerin, Yabanci bir hukuka tabi olarak yabanci bir ülkede düzenlenmis belgelerin Türk konsoloslugundan veya Yabanci Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmasi Sözlesmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onayli Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüge verilmesi zorunludur.

(3) Merkezini Türkiyeye tasiyan ticaret sirketlerinin tescilinde ise kurulusa ait hükümler uygulanir. Müdürlükler; bu tescil sirasinda, merkezini tasiyan ticaret sirketi ise sirket sözlesmesinin Türk hukukuna uygun olup olmadigini veya uyarlanip uyarlanmadigini arastirmakla yükümlüdür.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.