Banner

Kooperatif Merkez Nakli

 

 

Ticaret Sicili Yönetmeligi Madde 111;

GEREKLI EVRAKLAR

1) Kooperatifin kayitli oldugu sicil müdürlügünden alinacak belgeler;

a) Varsa önceki degisiklikleriyle beraber, kooperatifin eski merkezinin kayitli oldugu müdürlükçe onayli ana sözlesmeninbir örnegi ile bunlarin yayimlandigi Sicili Gazeteleri (1 takim onayli asil – 1 takim fotokopi)

b)Eski merkezde yapilan en son tescilin yayimlandigi sicil gazetesi (1 adet asil-1 adet fotokopi)

c)Eski merkezdeki sicil kaydinin Ticaret Sicili Yönetmeliginin 111 inci maddesine göre düzenlenmis onayli örnegi. (1 adet asil – 1 adet fotokopi)

2) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

3) Odaya kayit için Hükmi Sahis Kayit Beyannamesi

4) Kooperatifin bagli oldugu ilgili bakanliktan alinan merkez nakli izin yazisi (1 adet asil)

5) Esas Sözlesmenin merkez maddesinin yeni seklini gösteren tadil metni (1 adet asil - 1 adet fotokopi)

6) Merkez degisikliginin kabul edildigi Genel Kurul toplanti tutanagi noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapistirilmali) (1 asil - 1 fotokopi)

7) Hazir Bulunanlar Listesi (1 adet asil)

8) Bakanlik temsilcisi atama yazisi (1 asil)

9) Genel kurula davet (Gazete ilani, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden teblig listesi )

10) Yönetim Kurulu Gündem Karari (1 adet fotokopi)

11) Yönetim Kurulu üyelerinin 2 ser adet fotograflari

12) Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa;

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.