Banner

Ticaret Sicili Yönetmeligi Madde 122

1) Merkezleri Türkiye disinda bulunan ticari isletmelerin Türkiyedeki subelerinin tescilinde verilmesi gereken evrak asagida yer almaktadir:

a) Ticari isletmenin merkezinin bulundugu kaynak ülke hukukunun, sube açacak isletme için tescilde aradigi sartlarin yerine getirildigini ve subenin tescili için ibrazi gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alinmis yazi ve bir nüsha Türkçe çevirisi (1adet asil - 2 adet fotokopi)

b) Kaynak ülkede subenin tescili için ibrazi gerekli tüm belgeler ( 1adet asil - 2 adet fotokopi)

c) Merkez isletmenin güncel sicil kayitlarini içeren belgenin ve sirketlerde sirket sözlesmesinin onayli birer örnegi ile birer nüsha Türkçe çevirisi ( 1 adet asil - 2 adet fotokopi)

ç) Merkezin yetkili organinin sube açma ve subeye Türkiyede yerlesik tam yetkili temsilci atanmasina iliskin kararinin asli ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1 adet asil - 2 adet fotokopi)

d) Sube açacak merkezin ünvani, türü, isletme konusu, sermayesinin türü ve tutari, kurulus tarihi, sicil numarasi, tabi oldugu hukuk, Avrupa Birligi üyesi olup olmadigi, internetsitesi, subenin ünvani ve subeye ayrilmis sermaye tutari, subeyi mahkemeler dahil, özel kuruluslar ve kamu kurum ve kuruluslari nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kisi veya kisilerin adi ve soyadi, kimlik numarasi ve yerlesim yeri ile subenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafindan imzalanmis beyannamenin asli ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1 adet asil - 2 adet fotokopi)

e) Sube açma kararinda, Türkiyedeki subeyi mahkemeler dahil, özel kuruluslar ve kamu kurum ve kuruluslari nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kisi veya kisiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemis ise bu konulara iliskin düzenlenen vekaletnamenin asli ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 1adet asil - 2 adet fotokopi)

f) Subeyi temsil edecek kisi veya kisilerin sube ünvani altinda noter onayli tescil talepli imza beyannameleri (1 adet asil - 2 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasini notere ibraz etmeniz gerekir.)

g) Sube temsilcisi yabanci uyruklu ise yetkililerin; Pasaport çevirisi (1 adet asil - 2 adet fotokopi)

g) Yabanci uyruklu temsilcinin Varsa Ikamet Izin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlügü Ikametgah Belgesi (1 adet asil) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi (1 adet asil)

h) Açilmasi Bakanlik veya diger resmi kurumlarin iznine veya uygun görüsüne tabi olan subeler için bu izin veya uygun görüs yazisi

i) Yeni Kayit Talep Dilekçesi

i) Kurulus Bildirim Formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafindan imzalanmalidir - 4 nüsha)

j) Hükmi Sahis Kayit Beyannamesi

k) Yetkililerin 2 ser adet fotograflari

NOTLAR

1) Türkiye Malatya Subesinin ünvani "Merkez ünvani + merkezin bulundugu ülke + Türkiye Malatya Subesi " seklinde belirlenmelidir. (TTK Madde 48/3)

Örnek: Vischjager Assurantie B.V. Merkezi Hollanda Türkiye Malatya Subesi

2) Merkezi Türkiye disinda bulunan ticari isletmenin Türkiyede birden çok subesi varsa, ilk subenin tescilinden sonra açilacak subeler yerli ticari isletmelerin subeleri gibi tescil olunur (TTK Madde 40/4)

3) Merkezleri Türkiye disinda bulunan ticari isletmelerin Türkiyedeki subeleri için yerlesim yeri Türkiyede bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanir (TTK Madde 40/4)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik basvuru yapmaniz gerekiyor.