Banner

Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci / İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Hk.


Sayın üyemiz,

İl Umumui Hıfzıssıhha Kurulu'nun 01.03.2021 Pazartesi düzenenlenen toplantısı sonucu, 1593 sayılı Umumui Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca ekte bulunan konular görüşülerek karara bağlanmıştır. Koronavirüs salgınının toplumun sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultısında belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 1 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine'de, yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.

DÖKÜMAN LİSTESİ