Banner

Brexit-Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları Hk.


Sayın üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 24.02.2021 tarih 1876 sayılı yazıda;
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.02.2021 tarihli ve 61443067 sayılı yazısına istinaden;
İlgi'de kayıtlı ve EK'te bir örneği sunulan yazıda özetle, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.