Banner

Başvuru İçin Gerekenler

  • Dilekçe
  • Kapasite raporu
  • İmalatçı olduğuna dair belge (Sanayi sicil belgesi,Gıda üretim izni gibi)