Banner

TİCARET BAKANLIĞI İHRACATI DESTEKLEME KAPSAMI


Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda şirketler, işbirliği kuruluşlarının proje başvuruları sonucu desteklenir.
İşbirliği Kuruluşu Nedir?
Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
(SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflerdir.
 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi için uygulanan Destekler Nelerdir?
Eğitim desteği
Danışmanlık desteği,
2 kişiye kadar istihdam desteği,
Yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri)
Alım heyetleri
Teşvikten Faydalanmak İçin:
İşbirliği kuruluşunun, üye şirketlerle beraber, bir proje hazırlaması ve bu proje ile Ekonomi Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir.
UR-GE Teşvikleri ile ilgili Danışmanlık Hizmetlerimiz
UR-GE Projesi hazırlamak
Gerekli bütün evrakları hazırlayarak, süresi içerisinde başvurular yapmak
Teşvik alınana kadar tüm süreci takip etmek ve şirketinize danışmanlık yapmak.

 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin için uygulanan destekler için proje destekleri kapsamında proje hazırlanması gerekir.