Banner

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Menşe ve Dolaşım Belgelerinin  elektronik ortamda düzenlendiği, ihracatçı firmalar ile gümrük müşavirleri bünyesindeki menşe ve dolaşım belgeleri sürecinin yönetildiği, Odalar ile Gümrük Makamlarınca elektronik ortamda onaylandığı ve vize edildiği bir Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemidir (MEDOS).

 

İhracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri, MEDOS sistemine  https://medos.tobb.org.tr  web adresinden e-imza ile giriş yapabilecek, menşe ve dolaşım belgelerinin sürecini yönetebilecek, onaylı ve vize edilmiş şekilde çıktı alabileceklerdir.

 

NOT: İhracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri, MEDOS'a giriş için gerekli olan e-imza ve IP adresinizin TOBB tanımlı IP havuzunda tanımlı olması gereklidir.