Banner

Sayın üyemiz,

Bilindiği üzere, sanayi sicil kayıt ve yıllık işletme cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır. Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Malatya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden kurumumuza iletilen yazıda, 30 Nisan 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan 2020 yılı yıllık işletme cetvellerinin sanayi siciline kayıtlı tüm işletmelerinizin zamanında Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden sisteme girilmesinin sağlanması için gerekli duyuru ve uyarının yapılması istenmiştir. 

Bilgilerinize, saygılarımızla.