Banner

Türkiye Sigorta Sektörü Zirvesi ve İşbirliği Fuarı Hk.


Değerli Sigorta Acentemiz,

Bilindiği üzere, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta
sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz etmektedir. Bu
bilinçle Birliğimiz, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına
yönelik faaliyetlere özel önem vermekte ve bu husustaki çalışmaları desteklemektedir.
Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin
artışına yönelik olarak 3-5 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da Birliğimizin de destekleri ile Türkiye Sigorta
Sektörü Zirvesi ve İşbirliği Fuarı düzenlenecektir. Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup,
ayrıntılı bilgi ve katılım için "https://sigortacilikfuar.com" adresli internet sayfası ziyaret edilmelidir.

Bilgilerinize 

Saygılarımızla 

DÖKÜMAN LİSTESİ