Banner

TÜBİTAK Patent ve Ar-Ge Destekleme Çağrıları Bilgilendirme Semineri Hk.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından faaliyete geçirilen 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ve 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı hakkında bilgilendirme yapılmasını teminen TÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde 16 Mart 2021 tarihinde saat 14:00'da seminer gerçekleştirilecektir.

Seminere ilişkin program ve katılım detayları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,