Banner

Tarım Römorkları İmalatı/İthalatı HK.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tarım römorku imalatı / ithalatı alanında faaliyet gösteren üyelerin yıl içerisinde Bakanlıkça gerçekleştirilmesi planlanan Piyasa Gözetimi Ve Denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında yükümlülükleri hakkındaki yazının ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,