Banner

Müfredat Değişikliği Önerileri Hk.


İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sekiz bölüm ile eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Fakülte bölümlerinin ders müfredatlarında güncel ekonomik ve sosyal şartlar ile akademik alandaki gelişmelere paralel olarak mütemadiyen güncelleştirmeler yapılmaktadır. Ders müfredatlarının amacına uygun olarak güncelleştirilmesi için siz değerli üyelerimizin görüşleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, sizlerin İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin ders müfredatları hakkındaki görüşlerinizi almak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Odamız Yönetim Kurulu ile İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında yapılacak çalışmada üyelerimizin işletmelerinde istihdam edecekleri personellerine hangi eğitim alanlarında bir güncelleme beklemekte ya da talep edilmekte olduğu hususunda görüşlerinizi 24 Kasım 2020 Salı günü mesai sonuna kadar [email protected] adresine mail olarak bildirmeleri gerekmektedir.

 

Not: İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ders müfredatı ekte verilmiştir.

DÖKÜMAN LİSTESİ