Banner

Değerli Üyemiz,

Malatya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iletilen yazıya istinaden;

Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde mesleki ve teknik eğitim veren okulların 12. sınıf öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde ilimiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerde beceri eğitimi yapmaları gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine yönelik düzenlenen 6764 sayılı kanunun 41. Maddesinde yapılan değişiklikle; 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden (%5) az olmamak üzere öğrencilere beceri eğitimi yaptırmak zorundadırlar.

6764 sayılı kanunun 41. Maddesinde ise "10 ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler ise her öğrenci için asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, 10 ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdür." denilmektedir. 6111 sayılı Torba Kanunun 64. Maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinde yapılan değişiklikle; işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, 10 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin net tutarının %30’ undan; 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde asgari ücretin net tutarının %15’ inden az olmamak şartı ile ücret ödenmesi şartı getirilmiştir.

İşletmeler tarafından ödenen net asgari ücretin %30 unun, işletmenin büyüklüğüne göre 1/3 veya 2/3 oranı devlet tarafından karşılanır. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelerin, stajyer öğrenci çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Stajyer öğrenci çalıştırılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Bu nedenle iş yerinizde beceri eğitimine alınacak öğrenci sayıları, kurumunuzda toplam çalışan işçi sayısı göz önüne alınarak komisyonumuzca belirlenmiş olup, iş yerinizin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hangi branşta kaç öğrenciye beceri eğitim yaptıracağınızı,

Ek'te bulunan çizelgeye işleyerek 04.05.2024 tarihine kadar [email protected] adresine veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine gönderilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize

Saygılarımızla

DÖKÜMAN LİSTESİ