Banner

Sayın üyemiz,

Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması hakkında 17.03.2021 tarih ve 2021/14 no’lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

DÖKÜMAN LİSTESİ