Banner

Sayın üyemiz,

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi için; Aziz milletimizin bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının öenmi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olarak görülmektedir.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesinde de denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu bazlı/tematik şekilde 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması ve kapsamdaki tüm alanların ihmal edilmeden denetlenmesi önem arz etmektedir.    

Bu kapsamda alınan 05.03.2021 tarih ve 2021/12 no'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ekte gönderilmiştir

Bilginize sunarız.

DÖKÜMAN LİSTESİ