Online Belge Online Tahsilat
Türkçe - English
444 89 44


ANKET

Sizce Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine verdiği hizmet konularından hangisine yoğunlaşmalı ?

 

ETKİNLİK TAKVİMİ
ANONİM ŞİRKETLERİN VE YAPI KOOPERATİFLERİNİN AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HK.

27 Aralık 2017 Çarşamba

Malatya Barosu’ndan gelen yazıda; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/3. Maddesinde belirtilen anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin Avukat bulundurma zorunluluğu hakkında.

1.136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı ya da daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz ya da daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin “Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler” başlıklı 73/A maddesinde, “sürekli Avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun, yazılı sürekli Avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan Avukat tarafından kayıtlı olduğu Baroya verilmesinin zorunlu olduğu”, “Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor” başlıklı 73/C maddesinde de “1136 sayılı Avukatlık' Kanunu'nun 35. Maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında, merkezlerinin bulunduğu yer Barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı” düzenlenmiştir.

Yasa koyucu, belirtilen anonim şirketler ve yapı kooperatifleri için önemli olan bu konunun izlenmesini ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından, bu düzenlemeye aykırı davranışı suç saymış ve idari para cezası yaptırımına bağlamıştır.

Bu hükümlere aykırı davranan anonim ve yapı kooperatiflerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/3. Maddesi gereği, Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereği, Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı ya da daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz ya da daha fazla olan yapı kooperatiflerinin, uygun bir içinde, Malatya Baro Başkanlığına bildirilmesini gerekmektedir.

Bilgilerinize
Copyright © 2014, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik ve Hukuki Şartlar | Site Haritası
Bu site içeriğinin her türlü hakkı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası‘na aittir. İzinsiz kullanılamaz.
Niyazi Mahallesi Buhara Caddesi No:195 44100 MALATYA
444 89 44 0422 323 77 76 tso@malatyatso.org.tr